บัตรอวยพร ส.ค.ส. พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระมหาชนก
"ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์"
ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year