กรมแผนที่ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พลโท กฤษณ์ รัมมนต์
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

ค้นหา

สถิติการเข้าชม

986443
TodayToday424
YesterdayYesterday581
This WeekThis Week4298
This MonthThis Month20267
All DaysAll Days986443

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

 

พลโท นพดล   โชติศิริ  เจ้ากรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน” โดย พลตรี กอบปัญญา  วงศ์วิเศษกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของกรมแผนที่ทหาร
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัย
สุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ สโมสรนายทหาร  กรมแผนที่ทหาร

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

พลโท นพดล  โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร
พร้อมด้วย พันเอกศุภฤกษ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการกองทำแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
เข้าร่วมการประชุมผู้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๓๒
ณ เมือง San Diego มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

พลโท นพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องประชุม กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

พลโท นพดล  โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร นำข้าราชการกรมแผนที่ทหาร
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ศูนย์ฝึกศึกษาและวิจัยภาคสนาม โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...
Thai (ภาษาไทย)


บัตรอวยพร ส.ค.ส. พุทธศํกราช ๒๕๕๘ พระมหาชนก

ส.ค.ส. ๒๕๕๘ พระมหาชนก

 


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ห้องแผนที่เทิดพระเกียรติ
กรมแผนที่ทหาร

 


พระบรมฉายาลักษณ์ในอดีต
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินกรมแผนที่ทหาร

 

พระบรมฉายาลักษณ์ในอดีต
ที่พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรมแผนที่ทหาร


บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา
และบทบาทหน้าที่
กรมแผนที่ทหาร

 

 

กรมแผนที่ทหาร
ร่วมเดินทางไปชี้แจงข้อมูล
และรับฟังการแถลงทางวาจา
หรือ Further Oral Explanations
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อ ๑๕-๑๙ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ชมรมศิษย์เก่า จปร.
เหล่าทหารแผนที่

 

 

บันทึกการสำรวจและบุกเบิกในดินแดนสยาม
เจมส์  แมคคาร์ธี
(พระวิภาคภูวดล  เจ้ากรมแผนที่คนแรก)

 

 

ข้อมูลอักขรานุกรม (Gazetteer)

 

หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร

หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล
อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พื้นที่ครอบคลุมภาพถ่ายเชิงเลข

ข้อมูลด้านการบริการ
พื้นที่บินถ่ายภาพทางอากาศ
ด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
ของ ผท.ทหาร

 

 

ระบบสั่งซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

 

 

 

แนวทางป้องกันและแก้ไข
การก่อการร้ายของสมาคม
ความมั่นคงปลอดภัย
แห่งประเทศไทย

 

 

 

PowerPoint Template