บริการร้านค้าสวัสดิการ

แผนที่กระดาษอื่น ๆ ที่กรมแผนที่ทหารจัดทำ
เพื่อสนับสนุนและบริการแก่หน่วยราชการและบุคคลทั่
วไป
( ราคาปรับปรุงใหม่)

แผนที่กระดาษ
ชุด
มาตราส่วน
จำนวนระวาง
ราคาต่อแผ่น
หมายเหตุ
ราชการ
เอกชน

แผนที่ ตัวเมืองประเทศไทย (City Map )

L9013
1 : 12,500
150
70
-
ขายเฉพาะราชการ

แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร *

L9013S
1 : 20,000
20
70
80
ขายทั่วไป

แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร *

-
1 : 50,000
1
90
90
ขายทั่วไป

แผนที่ประเทศไทย THAILAND

L8019
1 : 25,000
344
50
-
ขายเฉพาะราชการทหาร

แผนที่ประเทศไทย THAILAND *

L7017
1 : 50,000
830
40
-
ขายเฉพาะราชการ

แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS84)*

L7018
1 : 50,000
830
40
-
ขายเฉพาะราชการ

แผนที่ประเทศไทย THAILAND *

L7017 S
1 : 50,000
351
80
80
ขายทั่วไป

แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS84)*

L7018 S
1 : 50,000
-
80
80
ขายทั่วไป
(งดจำหน่ายชั่วคราว)

แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคพื้นดิน) *
Joint Operation Graphic (Ground)

1501 G
1 : 250,000
52 , 48
50
-
ขายเฉพาะราชการทหาร

แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคอากาศ) *
Joint Operation Graphic (Air)

1501 A
1 : 250,000
52 , 48
50
-
ขายเฉพาะราชการทหาร
แผนที่ประเทศไทย *
Joint Operation Graphic (Special)
1501 S
1 : 250,000
52 , 48
50
70
ขายทั่วไป

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
Thailand Tourist Map

-
1: 1,000,000
1
150
150
ขายทั่วไป
(งดจำหน่ายชั่วคราว)

แผนที่เส้นทางประเทศไทย
Thailand Road Map

-
1: 2,000,000
1
50
70
ขายทั่วไป

แผนที่ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัด

-
1: 2,500,000
1
80
90
ขายทั่วไป
East Asia Road Map
1306
1: 2,500,000
3
70
-
ขายเฉพาะราชการ
Route Map of Southeast Asia
-
1: 600,000
ถึง
1: 1,900,000
-
70
-
ขายเฉพาะราชการ
Southeast Asia Road Map
5308
1 : 250,000
4
70
-
ขายเฉพาะราชการ

South East Asia Briefing Map

5213
1 : 2,000,000
1
70
-
ขายเฉพาะราชการ
โครงร่างประเทศไทย
-
1: 2,500,000
1
50
70
ขายทั่วไป
Regional Economic Atlas of Asia and Far East (Base map)
-
1: 5,000,000
6
50
70
ขายทั่วไป
Regional Economic Atlas of Asia and Far East (Transportation)
REA
1: 5,000,000
6
50
70
ขายทั่วไป
Regional Economic Atlas of Asia and Far East (Population Distribution 1970)
REA
1: 5,000,000
6
150
150
ขายทั่วไป
Population Density Map of Asia and The Far East
REA
1: 5,000,000
4
50
70
ขายทั่วไป
Climatic Regions Map of Asia and The Far East
REA
1: 5,000,000
4
80
90
ขายทั่วไป
Regional Economic Atlas of Asia and Far East (Forestry)
REA
1: 5,000,000
2
80
90
ขายทั่วไป
The World (Asia)
1301
1: 1,000,000
57
70
-
ขายเฉพาะราชการทหาร
The World
1142
1: 11,000,000
9
130
150
ขายทั่วไป

แผนที่โลก (ภาษาไทย)

-
1: 40,000,000
1
80
90
ขายทั่วไป

The World

1144
1 : 22,000,000
3
300 / ชุด
360 / ชุด
ขายทั่วไป

 แผนที่โลก (ภาษาไทย)

1144S
1 : 22,000,000
3
300 / ชุด
360 / ชุด
ขายทั่วไป

แผนที่ปูมดาว

-
1 : 22,000,000
4
150 / ชุด
150 / ชุด
ขายทั่วไป

แผนที่เล่มแสดงทรัพยากรของประเทศไทย
(ATLAS) *

-
หลายมาตราส่วน
52
50
70
ขายทั่วไป
ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (แผ่นพับพิมพ์สองหน้า)
-
1 : 50,000
-
220
220
ขายทั่วไป
(งดจำหน่ายชั่วคราว )

แผนที่เส้นทางประเทศไทย

-
1: 1,500,000
-
260
260
ขายทั่วไป
(งดจำหน่ายชั่วคราว )
แผนที่เล่มประเทศไทย แสดงการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ ความสูงต่ำ และทิวเขา
-
1: 3,000,000
-
เล่มละ 180
เล่มละ 180
ขายทั่วไป
(งดจำหน่ายชั่วคราว )
หมายเหตุ * หมายถึงแสดงรายละเอียดอยู่ในในหัวข้อ Product

ติดต่อขอซื้อแผนที่ประเภทแผนที่ ได้ที่ แผนกบริการแผนที่ กองคลังแผนที่ ถนนกัลยาณไมตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-8844 โทรทหาร. 521-2551 หรือ admin@rtsd.mi.th

Print to page