ข้อมูลประเภท ภาพถ่ายทางอากาศ

ข้อมูลประเภท ภาพถ่ายทางอากาศ (ราคาปรับปรุงใหม่)
  • ข้อมูลประเภทสีและขาว-ดำ ที่บริการพิมพ์ลงบนกระดาษโบรไมค์ , พิมพ์ลงบนฟิล์ม ( ไดอาพอซิตีฟ ), ต่อโมเสก (MOSAIC), ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ, ค่าถ่ายสำเนาสารบัญภาพถ่ายทางอากาศ
  • มาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศ มีตั้งแต่ 1 : 6,000 ถึง 1 : 50,000 เกี่ยวกับขนาดของมาตราส่วน และปีที่ทำการถ่ายภาพ สามารถประสานขอทราบได้จาก แผนกห้องสมุดรูปถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร โทร. 02-222-0187 , 02-2250098 ต่อ 52-12540
  • บริการสแกนภาพถ่ายทางอากาศ จากภาพไดอาพอซิตีฟ (จัดหามาเอง หรือสั่งซื้อได้จาก แผนกบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ) ลงบนสื่อบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
    ราคาราชการ 900 บาท เอกชน 1,200 บาท ติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
รายการ
ราชการ
เอกชน
ขาว - ดำ
สี
ขาว - ดำ
สี
1
พิมพ์ลงบนกระดาษโบรไมด์

 

  1.1 ขนาด 9" x 9"

  1.2 ขนาด 10" x 10" (ขยาย )

  1.3 ขนาด 20" x 20" (ขยาย )

  1.4 ขนาด 20" x 24" (ขยาย )

  1.5 ขนาด 30" x 30" (ขยาย )

  1.6 ขนาด 36" x 36" (ขยาย )

  1.7 ขนาด 40" x 40" (ขยาย )

110

230

-

460

980

1,260

1,380

580

-

1,150

-

-

-

1,840

140

290

-

520

1,040

1,330

1,440

700

-

1,400

-

-

-

1,950

2
พิมพ์ลงบนฟิล์ม ( ไดอาพอซิตีฟ)
 

  2.1 ขนาด 9" x 9"

  2.2 ขนาด 20" x 24"

  2.3 ขนาด 30" x 30"

  2.4 ขนาด 24" x 36"

  2.5 ขนาด 36 " x 36"

290

1,380

1,780

2,180

2,760

800

-

-

-

-

340

1,490

-

2,300

2,800

920

-

-

-

-

3
ต่อโมเสก (MOSAIC)
 

  3.1 ขนาด 9" x 9" ต่อบนผ้า

  3.2 ขนาด 9" x 9" ต่อบนไม้

30

-

-

-

40

-

-

-

4
ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ
 

  4.1 ขนาด 9" 1/2 x 250' ค่าล้างม้วนละ

  4.2 ขนาด 9" 1/2 x 500' ค่าล้างม้วนละ

8,000

16,000

65,000

-

8,500

17,000

65,000

-

5
ค่าถ่ายสำเนาสารบัญภาพถ่ายทางอากาศ

  - ขนาด 80 ซ.ม. x 120 ซ.ม.

40

-

60

-
หมายเหตุ ...ภาพถ่ายสีที่ไม่ได้กำหนดราคาขาย เนื่องจากไม่มีการสั่งกระดาษในการผลิตและผู้ขอรับบริการ

ติดต่อขอซื้อข้อมูลประเภทภาพถ่ายทางอากาศ ได้ที่ แผนกบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทร. 0-222-0187 โทรทหาร. 521-2540
admin@rtsd.mi.th

Print to page