ข้อมูลแผนที่เชิงเลข


ข้อมูลแผนที่เชิงเลข L7018

ลักษณะข้อมูลที่ให้บริการ มี 2 ประเภท ได้แก่

1. ข้อมูล Raster * นำเข้าข้อมูลโดยวิธี scan แผนที่ 1 : 50,000 ด้วยความละเอียด 254 dpi จัดเก็บใน format เป็น Tiff , JPG ลงในแผ่นซีดีรอม ซึ่งสามารถเปิดได้กับโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ เช่น Photoshop , Photo editor เป็นต้น

 • ราคาราชการ    (รวมสื่อ CD-ROM) 100 บาทต่อระวาง
 • ราคาเอกชน    (รวมสื่อ CD-ROM) 200 บาทต่อระวาง


สารบัญแผนที่

ดูราคาค่าบันทึกลงสื่อประเภทอื่นๆ      ขั้นตอนการสั่งซื้อ
ดูข้อมูลปีล่าสุดของแผนที่

หมายเหตุ
..* ข้อมูลประเภท Raster ศูนย์ข้อมูลฯ จะให้บริการตามหมายเลขระวาง และจัดเขียนลงซีดีรอมตามขนาดไฟล์เท่าที่    ขนาดของแผ่นซีด ีรอมบรรจุลงได้ (650 Mb.) .....[ไม่นับจากจำนวนแผ่นซีดีรอม ยกเว้นต้องการ copy ข้อมูลจากแผ่นเดิม]

2. ข้อมูล Vector * เป็นข้อมูลที่สามารถปรับแก้ข้อมูลได้ ด้วยโปรแกรมประเภท CAD เช่น Microstration , Mapinfo เป็นต้น โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นชั้นข้อมูล (Layer) 11 ชั้นข้อมูลด้วยกัน คือ

ชั้นข้อมูลที่ 1  Industry รายละเอียดขอบเขตเหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
ขอบเขตการใช้ประโยชน์จากผิวดิน ที่ทิ้งขยะ สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย สัญลักษณ์บ่อนำมัน บ่อน้ำ
ชั้นข้อมูลที่ 2  Cultuer รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สนามกีฬา อาคาร ชุมชนหนาแน่น สุสาน ป่าช้า โบสถ์ แนวรั้ว สนามกอล์ฟ โรงพยาบาล สัญลักษณ์เสาโทรคมนาคม ประภาคาร อนุสาวรีย์ โบสถ์มุสลิม สายส่งศักย์สูง โรงเรียน สถานีรถไฟ แท้งค์น้ำมันหรือแก๊ส แท๊งค์น้ำ กังหันลม สวนสัตว์ วัด ที่ตั้งจังหวัด อำเภอ สำนักสงฆ์ สถานีอนามัย เจดีย์ สถูป
 ชั้นข้อมูลที่ 3   Transportation รายละเอียดเกี่ยวกับการคมนาคม/ขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ท่าข้าม แนวท่อ เครื่องหมายทางหลวง ทางรถไฟ อุโมงค์
ชั้นข้อมูลที่ 4  Hydrography รายละเอียดเกี่ยวกับน้ำ เช่น แนวท่อส่งน้ำ เขื่อนกั้นน้ำ /คลื่นสร้างยื่นไปในทะเล แนวปะการัง เขื่อนกักเก็บน้ำ คลอง คูส่งน้ำ ทิศทางน้ำไหล ที่ /ลุยข้าม ขอบเขตเกาะ ทะเลสาบ หนองน้ำ ที่ลุ่ม ท่าเทียบเรือ แก่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ นาเกลือ ชายฝั่งทะเล ประตูน้ำ น้ำตก ทางน้ำอื่นๆ ซากเรืออับปาง
ชั้นข้อมูลที่ 5   Elevation รายละเอียดเกี่ยวกับความสูง เช่น ค่าความสูง เส้นชั้นความลึก เส้นชั้นความสูง เลขกำกับเส้นชั้นความสูง จุดความสูง

ชั้นข้อมูลที่ 6  Physiograhy รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ เช่น สัญลักษณ์ถ้ำ แนวหน้าผา แนวเส้นตัด แนวคันดิน แนวคันดิน แนวกั้นน้ำอื่นๆ รายละเอียดความร้อนใต้โลก เขตกรวด /ทราย ช่องทางผ่านภูเขา ขอบเขตทรายปนโคลน
ชั้นข้อมูลที่ 7  Vegetion รายละเอียดเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติ เช่น ขอบเขตป่าจาก ป่าชายเลน แนวกันไฟ ทุ่งหญ้า สวนผลไม้ ต้นไม้ ป่าทึบ ป่าโป่รง พื้นที่เกษตรกรรม ป่าละเมาะ
ชั้นข้อมูลที่ 8 Boundary  รายละเอียดเกี่ยวกับแนวแบ่งเขต เช่น ขอบเขตยิงของอาวุธ แนวพรมแดนระหว่างประเทศ แนวพื้นที่อื่นๆ เขตจังหวัด อำเภอ
ชั้นข้อมูลที่ 9 Aeronautical  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการบิน เช่น สัญลักษณ์สนามบิน /เฮลิคอปเตอร์ ขอบเขตสนามบิน ทางวิ่งเครื่องบิน ขอบเขต /สัญลักษณ์ฐานบินสำหรับเครื่องบินทะเล
ชั้นข้อมูลที่ 12 General รายละเอียดโดยทั่วๆไป เช่น สัญลักษณ์หลักเขต หมุดหลักฐานทางดิ่ง /ราบ สัญลักษณ์จุดเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ชั้นข้อมูลที่ 14 Margin ข้อมูลเกี่ยวกับขอบระว่าง

ดูการประกอบระวางชั้นข้อมูล
 • ได้จาก การประกอบแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ (Map Compilation)
  ราคาราชการ   (รวมสื่อCD-ROM) 300 บาทต่อLayer
  ราคาราชการ  
  (รวมสื่อCD-ROM) 3,300 บาทต่อระวาง
  ราคาเอกชน
      (รวมสื่อCD-ROM) 500 บาทต่อLayer

  ราคาเอกชน
      (รวมสื่อCD-ROM) 5,500 บาทต่อระวาง


Downloadสารบัญแผนที่

ดูราคาค่าบันทึกลงสื่อประเภทอื่นๆ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

* ค่าบริการพิมพ์แผนที่ ด้วยเครื่องพิมพ์แผนที่ (Plotter) บนแผ่นกระดาษแผนที่
ราชการ
แผ่นละ 450 บาท
เอกชน
แผ่นละ 450 บาท
ขายทั่วไป
* หมายเหตุ มีให้บริการที่ ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โทร. 0-2224-7560 โทรทหาร. 521-2538

ห้องให้บริการภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายทางอากาศ ขนาดของมาตราส่วนและปีที่ทำการถ่ายภาพ สามารถประสานขอทราบได้จาก แผนกห้องสมุดรูปถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร โทร. 02-2220187, 02-2250098 ต่อ 5212540

ราคา : ภาพถ่ายเชิงเลข ( Digital Photo) ขนาด 9 x 9 นิ้ว  ( รวมสื่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ คือ CD หรือ เทป)ติดต่อขอซื้อแผนที่ประเภทแผนที่เชิงเลข ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-7560 โทรทหาร. 521-2538
admin@rtsd.mi.th , services@rtsd.mi.th

Print to page