หน้าแรก

 

  • เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 พลโท  ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ

เจ้ากรมแผนที่ทหาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF ประกาศวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕ Read More …

ซื้อหนังสือประกอบการเรียน

ซื้อหนังสือประกอบการเรียน Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF

ซื้อหนังสือประกอบการเรียน

ซื้อหนังสือประกอบการเรียน Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบํารุงรักษาระบบเครื่องมือสํารวจความสูง ภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบํารุงรักษาระบบเครื่องมือสํารวจความสูง ภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR) Click ที่นี่เพื่อดาวน์ Read More …

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF ประกาศวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕ Read More …

การจัดการความรู้

Visitors

84775
Visit Today : 59
Visit Yesterday : 68
This Month : 981
This Year : 8223
Total Visit : 84775