หน้าแรก

 พลโท  บรรเจิด รามโกมุท

เจ้ากรมแผนที่ทหาร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

  PM 2.5

การจัดการความรู้

 ประกาศเรียกตัวสำรอง เข้าทำสัญญาและรายงานตัวเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

 การปฏิบัติในการทำสัญญา สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 ประกาศผลขั้นสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการ การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญา
และมอบตัวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ภาควิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓

เลื่อนกำหนดการสอบรอบสอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน  ๒,๐๖๐,๐๐๐.-   บาท Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๒๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๒๐๐.-  บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ Click ที Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ ๓ มิติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๒,๘๘๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ ๓ มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๒,๘๘๐.-  บาท วันที่กำหนดราคากลา Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๗,๙๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๗,๙๐๐.- Read More …

สื่อประชาสัมพันธ์

Visitors

69993
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 46
This Month : 1103
This Year : 18309
Total Visit : 69993