หน้าแรก

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 พลโท  ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ

เจ้ากรมแผนที่ทหาร

ขอเชิญร่วมอวยพรส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

การจัดการความรู้

 ประกาศเรียกตัวสำรอง เข้าทำสัญญาและรายงานตัวเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

 การปฏิบัติในการทำสัญญา สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลขั้นสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการ การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญา
และมอบตัวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ภาควิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓

เลื่อนกำหนดการสอบรอบสอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘ รายการ

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘ รายการ Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF ประกาศวันที่  ๑ มีนาคม Read More …

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF

สื่อประชาสัมพันธ์

Visitors

79843
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 102
This Month : 276
This Year : 3291
Total Visit : 79843