หน้าแรก

 พลโท  บรรเจิด รามโกมุท

เจ้ากรมแผนที่ทหาร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

  PM 2.5

การจัดการความรู้

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเครื่องมือสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเครื่องมือสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เ Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) Click ที่นี่เ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell ๔๑๒ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell ๔๑๒ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๙,๔๐๐.-  บาท Click ที่นี่เพื Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุด Read More …

สื่อประชาสัมพันธ์

Visitors

58648
Visit Today : 58
Visit Yesterday : 65
This Month : 460
This Year : 6964
Total Visit : 58648