ข้อมูลแผนที่

คำแนะนำแผนที่กระดาษแผนที่เชิงเลขหมุดหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศสารบัญแผนที่แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 

                                                               ศูนย์บริการข้อมูลทางแผนที่ (Map Information Service Center) แผนที่กระดาษ    โทร. 02-222-8844 แผนที่เชิงเลข     โทร. 02-224 7560 ภาพถ่ายทางอากาศ   โทร. 02-222-0187 ข้อมูลหมุดหลักฐาน    โทร. 02 222 3045 เลขที่ 2 ถนน กัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

   
ระบบให้บริการข้อมูลแผนที่
แนะนำสถานที่
ราคาขายและราคาค่าบริการ
ช่องทางการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
อัตราค่าจัดส่ง
 
 
ข้อมูลแผนที่กระดาษ
ราคาแผนที่กระดาษ
แนวทางปฏิบัติการให้บริการ และการให้การสนับสนุนแผนที่กระดาษ
วิธีการติดต่อสั่งซื้อแผนที่กระดาษ
 
 
ราคาข้อมูลแผนที่เชิงเลข
ขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม
ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลทางแผนที่
ขั้นตอนการเก็บเงินและส่งมอบข้อมูลแผนที่
ช่องทางการให้บริการแผนที่เชิงเลข
วิธีการติดต่อสั่งซื้อแผนที่เชิงเลข
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
 
รายชื่อหมุดหลักฐาน
ราคาข้อมูลหมุดหลักฐาน
วิธีการติดต่อสั่งซื้อข้อมลหมุดหลักฐาน
 
 
พื้นที่ให้บริการภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
ขั้นตอนการให้บริการภาพถ่ายทางอากาศ
ข้อมูลโครงการภาพถ่ายทางอากาศจังหวัด
ราคาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
วิธีการติดต่อสั่งซื้อภาพถ่ายทางอากาศ
เอกสารประชาสัมพันธ์
 
 
สารบัญแผนที่ ชุด L7018
สารบัญแผนที่ ชุด L7018 S
สารบัญแผนที่ ชุด 1501