ศูนย์บริการข้อมูลทางแผนที่ (Map Information Service Center)

ที่อยู่ กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

        
แผนที่กระดาษ    โทร. 0 2514 2197
แผนที่เชิงเลข     โทร. 0 2514 2197
       ภาพถ่ายทางอากาศ   โทร. 0 2530 5282
ข้อมูลหมุดหลักฐาน    โทร. -

 คลิ๊กที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแผนที่ http://www.rfapr.com/