วิธีการติดต่อสั่งซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

อ่าน 7,243 ครั้ง

วิธีการติดต่อสั่งซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

โทรสอบถามข้อมูลได้ที่

โทร.    0-2222-0187, 0-2222-5860
โทรทหาร.    521-3577,  521-2539

หมายเหตุ :

1. ภาพถ่ายทางอากาศที่สั่งซื้อไม่จำหน่ายทางไปรษณีย์

2. ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2495-2513 (โครงการ WWS, VAP-61)  ไม่จำหน่ายให้เอกชน

3. เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมากต้องมาติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4. ให้ผู้รับบริการดูพื้นที่ในแผนที่ว่าต้องการบริเวณใดก่อน จึงจะระบุให้เจ้าหน้าที่หาภาพถ่ายทางอากาศบริเวณนั้นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น