วิธีการติดต่อสั่งซื้อแผนที่เชิงเลข

อ่าน 1,698 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
กรมแผนที่ทหาร
ถนนกัลยาณไมตรี เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สั่งซื้อทางโทรสารได้ที่

Fax.  0-2223-8213

โทรสอบถามข้อมูลได้ที่

โทร. 0-2224-7560
โทร. 0-2223-8213
โทรทหาร. 521-2538
โทรทหาร. 521-3578

ทาง Internet ส่ง E-mail สอบถามข้อมูลมาที่

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it