จัดซื้อคุรุภัณฑ์สาย พธ. วงเงินงบประมาณ ๔๕๕,๑๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๔๕๕,๑๐๐.- บาท

อ่าน 810 ครั้ง

จัดซื้อคุรุภัณฑ์สาย พธ.
วงเงินงบประมาณ ๔๕๕,๑๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๔๕๕,๑๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๙