จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155B1 วงเงิน ๓๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๓ ธ.ค. ๕๙ วันที่ประกาศ ๑๓ ธ.ค.๕๙

อ่าน 921 ครั้ง

จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155B1
วงเงิน ๓๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๓ ธ.ค. ๕๙
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
วันที่ประกาศ ๑๓ ธ.ค.๕๙