ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่าน 467 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙