ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่าน 447 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙