ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์

อ่าน 810 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐