เรื่อง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

อ่าน 610 ครั้ง

เรื่อง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐