เรื่อง ผู้ยื่นเอกสาร สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

อ่าน 601 ครั้ง

เรื่อง ผู้ยื่นเอกสาร สอบราคาจ้าง
ซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
click ที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร PDF
ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐