ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จ้างปรับปรุงสำนักงานกองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร

อ่าน 449 ครั้ง

ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง จ้างปรับปรุงสำนักงานกองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐