จ้างงานปรับปรุงห้องประกอบเลี้ยงและห้องรับประทานอาหารนักเรียนนายสิบแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

อ่าน 521 ครั้ง

 จ้างงานปรับปรุงห้องประกอบเลี้ยงและห้องรับประทานอาหาร
นักเรียนนายสิบแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๐