ประกาศกรมแผนที่ทหาร ที่ ๑๐/๒๕๖๐ สอบราคา จ้างงานติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก รอบบริเวณลาน ขึ้น-ลง และโรงจอด ฮ. กรมแผนที่ทหาร พื้นที่ สื่อสารทหาร

อ่าน 502 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
ที่ ๑๐/๒๕๖๐
สอบราคา จ้างงานติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก รอบบริเวณลาน ขึ้น-ลง
และโรงจอด ฮ. กรมแผนที่ทหาร พื้นที่ สื่อสารทหาร
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐