สอบราคาจ้างงานติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กรอบบริเวณลาน ขึ้น-ลง และโรงจอด ฮ. กรมแผนที่ทหาร พื้นที่สื่อสารทหาร

อ่าน 513 ครั้ง

สอบราคาจ้างงานติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กรอบบริเวณลาน ขึ้น-ลง
และโรงจอด ฮ. กรมแผนที่ทหาร พื้นที่สื่อสารทหาร
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๐