ประกาศร่าง (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และ ระบบบริการภาพถ่ายทางอากาศ

อ่าน 576 ครั้ง

ประกาศร่าง (Terms of Reference : TOR)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
ระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และ ระบบบริการภาพถ่ายทางอากาศ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ ระบบ
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศเมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๐