ประกาศร่าง (Terms of Reference : TOR) เรื่อง จ้างบริการ บำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา กล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน (๑ รายการ)

อ่าน 608 ครั้ง

ประกาศร่าง (Terms of Reference : TOR)
เรื่อง จ้างบริการ บำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา
กล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน (๑ รายการ)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศเมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๐