ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศ และระบบบริการภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 646 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศ
และระบบบริการภาพถ่ายทางอากาศ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐