ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จ้างงานปรับปรุงแผงกันแดดด้านหน้าอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

อ่าน 562 ครั้ง

ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๑๒/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง จ้างงานปรับปรุงแผงกันแดดด้านหน้าอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐