ประกาศกรมแผนที่ทหาร ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคา จ้างงานปรับปรุงแผงกันแดดด้านหน้าอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

อ่าน 504 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
ที่ ๑๒/๒๕๖๐
เรื่อง สอบราคา จ้างงานปรับปรุงแผงกันแดดด้านหน้าอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐