ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 492 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐