ประกาศร่าง (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 855 ครั้ง

ประกาศร่าง (Terms of Reference : TOR)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑๔ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศเมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐