ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบ จัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

อ่าน 513 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐