ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากล้อง ถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 508 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากล้อง
ถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๐