ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 517 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐