ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 627 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ก.ย.๖๐