ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือของกองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนที่ทหาร) จำนวน ๕ งาน (๑๐๗ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 565 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือของกองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนที่ทหาร) จำนวน  ๕ งาน (๑๐๗ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click เพื่อโหลดเอกสาร PDF
ประกาศเมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๐