ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 537 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐