ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง (อากาศยาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 626 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง (อากาศยาน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐