ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 784 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐