ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 579 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๐