ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 723 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ม.ค.๖๑