ประกวดราคาจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ ราย

อ่าน 617 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ ราย
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑