ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารสโมสรนายสิบ กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 612 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารสโมสรนายสิบ
กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑