ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมคลังเครื่องมือสำรวจ คลังสิ่งอุปกรณ์ และรั้วกำแพง ผท.ทหาร ส่วนที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 607 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมคลังเครื่องมือสำรวจ
คลังสิ่งอุปกรณ์ และรั้วกำแพง ผท.ทหาร ส่วนที่ ๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑