ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 619 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑