ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมคลังเครื่องมือสำรวจ และรั้วกำแพง ผท.ทหาร ส่วนที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 688 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมคลังเครื่องมือสำรวจ และรั้วกำแพง
ผท.ทหาร ส่วนที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑