ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมพื้นทางเดินและบันได อาคารรณรัฐวิภาคกิจ กรมแผนที่ทหาร ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

อ่าน 696 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๘/๒๕๖๑
เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมพื้นทางเดินและบันได
อาคารรณรัฐวิภาคกิจ กรมแผนที่ทหาร
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑