ซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว วงเงินงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปีที่ ๑ : ๒๕๖๑ จำนวน ๙๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปีที่ ๒ : ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 1,012 ครั้ง

ซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว
วงเงินงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ปีที่ ๑ : ๒๕๖๑ จำนวน ๙๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ปีที่ ๒ : ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑