ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นทางเดินและบันไดอาคารรณรัฐวิภาคกิจ กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 603 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นทางเดินและบันไดอาคารรณรัฐวิภาคกิจ กรมแผนที่ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ก.พ.๖๑