ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังเครื่องมือสำรวจ คลังสิ่งอุปกรณ์ และรั้วกำแพง ผท.ทหาร ส่วนที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 601 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังเครื่องมือสำรวจ คลังสิ่งอุปกรณ์
และรั้วกำแพง ผท.ทหาร ส่วนที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๑