ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารสโมสรนายสิบ กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 628 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารสโมสรนายสิบ กรมแผนที่ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๑