ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 619 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑