ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 684 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑